Studzienka im. Walentego Badylaka

fot. Jakub Żak

Wchodząc na Rynek Główny w Krakowie od strony ulicy Sławkowskiej (lub ul. Szczepańskiej) na pewno zauważyliście znajdujący się tam hydrant, który zlokalizowany jest vis-a-vis Kamienicy Krzysztofory. Wspominamy o nim ze względu na związaną z nim historię tragicznej śmierci Walentego Badylaka.

fot. Jakub Żak
fot. Jakub Żak

Walenty Badylak (pseudonim Szymon) był urodzonym w 1904 roku rzemieślnikiem i żołnierzem AK, który podczas okupacji służył w kompanii wywiadowczo-dywersyjnej Kedywu na terenie dawnego województwa krakowskiego. W dniu 21 marca 1980 roku w proteście przeciwko demoralizacji młodzieży, zniszczeniu rzemiosła oraz przeciwko zmowie milczenia wokół zbrodni dokonanej na polskich oficerach w Katyniu Walenty Badylak przypiął się do łańcuchem do studzienki na Rynku Głównym w Krakowiei dokonał aktu samospalenia.

Czyn ten został upamiętniony w 1990 roku poprzez tablicę pamiątkową, która znajduje się przy Studzience im. Walentego Badylaka na krakowskim Rynku Głównym.

fot. Jakub Żak
fot. Jakub Żak

Komentarze